Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1.1 Leerling: een persoon die bijles van een bijlesdocent van Helping Hand krijgt.
1.2 Bijlesdocent: een persoon die voor Helping Hand bijlessen geeft aan leerlingen van Helping Hand. Deze persoon hoeft niet gediplomeerd te zijn om les te geven maar is wel gekeurd en getraind door het management van Helping Hand.
1.3 School: deelnemende school.

Artikel 2 Lestijd
2.1 Een bijlesuur van Helping Hand duurt 45 minuten.
2.2 Lestijden zijn afgestemd op de lesuren van de school.
2.3 Er kan niet van de schooluren worden afgeweken tot 17:00.
2.4 Er wordt over het algemeen geen bijles gegeven in de schoolvakantie en een week voor een toetsweek.
2.5 Er kan worden afgeweken van punt 2.4 indien de bijlesdocent het zelf niet te druk heeft met schoolwerk.

Artikel 3 Bijlesperiode
3.1 De bijlesperiode en algemene voorwaarden gaan in op het moment dat een leerling het inschrijvingsformulier heeft verstuurd en zijn bijlescouponnen heeft ontvangen.
3.2 De bijlesperiode eindigt zodra alle bijlescouponnen in bezit van de leerling verlopen zijn of twee weken nadat de laatste geldige bijlescoupon in bezit van de leerling is verbruikt. Bij hervatting van de bijlessen dient de leerling nieuwe bijlescouponnen aan te schaffen. Dit kan binnen de bijlesperiode via de pagina “Bijbestellen”. Na de bijlesperiode moet men zich opnieuw inschrijven.

Artikel 4 Bijlestarief en Bijlescouponnen
4.1 Het te betalen bijlestarief per bijles wordt vastgesteld aan de hand van het het gekozen bijlespakket. De tarieven worden per schooljaar vastgesteld.
4.2 Het is niet mogelijk om af te wijken van de standaard bijlespakketten.
4.3 De bijlestarieven per bijles voor het jaar 2020/21 bedragen:

  • Brons: €12,50
  • Zilver: €11,00
  • Goud: €9,27

Artikel 5 Bijlescouponnen
5.1 De bijlescouponnen kunnen enkel aangeschaft worden via onze site, en dienen via iDeal te worden betaald.
5.2 De bronzen, zilveren en gouden bijlespakketten zijn tot het eind van het lopende schooljaar geldig.
5.3 Verlopen bijlescouponnen worden niet gerestitueerd.

Artikel 6 Verplichtingen van de leerling
6.1 Bij verhindering is de leerling verplicht zich uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk bij de bijlesdocent of Bijlescontact af te melden.
6.2 Na tijdige afmelding plannen leerling en bijlesdocent een nieuwe afspraak in en wordt de gebruikte couponcode bij Helping Hand gemarkeerd als ongebruikt. Bij afmelding binnen 24 uur wordt de coupon gemarkeerd als gebruikt.

Artikel 7 Overige bepalingen
7.1 Helping Hand biedt geen garantie op verbetering van de resultaten van een leerling, al zullen wij alles in het werk stellen om dit te realiseren.
7.2 Helping Hand biedt u een docent op maat. In het geval dat een docent niet bevalt/niet beschikbaar is binnen een gewenste termijn, dan zoekt Helping Hand zo snel mogelijk een nieuwe bijlesdocent.