Algemene Voorwaarden

De rechten en plichten van onze leerlingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1.1 Leerling: een persoon die lessen volgt aan het Da Vinci College die bijles van een docent van Helping Hand krijgt.
1.2 Bijlesdocent: een persoon die lessen volgt aan het Da Vinci College die voor Helping Hand bijlessen geeft aan leerlingen van Helping Hand. Deze persoon hoeft niet gediplomeerd te zijn om les te geven maar is wel gekeurd door het management van Helping Hand.
1.3 School: het Da Vinci College te Purmerend.

Artikel 2 Lestijd
2.1 Een bijlesuur van Helping Hand is 45 minuten.
2.2 Lestijden zijn afgestemd op de lesuren van de school.
2.3 Er kan niet van de schooluren worden afgeweken tot 17:00.
2.4 Er wordt over het algemeen geen bijlessen gegeven in de schoolvakantie en een week voor een toetsweek.
2.5 Er kan worden afgeweken van punt 2.4 indien de bijlesdocent dat biedt.

Artikel 3 Bijlesperiode
3.1 De bijlesperiode en algemene voorwaarden gaan in op het moment dat een leerling het inschrijvingsformulier heeft verstuurd en zijn bijlescouponnen heeft ontvangen.
3.2 Gedurende de bijlesperiode wordt maandelijks gefactureerd. Aan het begin van de bijlesperiode dient er in het geval van de aanschaf van pakket 6+ eenmalig vooruit betaald te worden.
3.3 De bijlesperiode eindigt zodra alle bijlescouponnen in bezit van de leerling verlopen zijn of twee weken nadat de laatste geldige bijlescoupon in bezit van de leerling is verbruikt. Bij hervatting van de bijlessen dient de leerling nieuwe bijlescouponnen aan te schaffen. Dit kan binnen de bijlesperiode via de pagina “Bijbestellen”, na de bijlesperiode moet men zich opnieuw inschrijven.

Artikel 4 Bijlestarief en Bijlescouponnen
4.1 Het te betalen bijlestarief per bijles wordt vastgesteld aan de hand van het het gekozen bijlespakket. De tarieven worden per schooljaar vastgesteld.
4.2 Het is niet mogelijk om af te wijken van de standaard bijlespakketten.
4.3 De bijlestarieven per bijles voor het jaar 2013-2014 bedragen:

  • Blauw: €12,00
  • Brons: €11,00
  • Zilver: €10,00
  • Goud: €8,50

Artikel 5 Bijlescouponnen
5.1 De bijlescouponnen kunnen enkel aangeschaft worden via onze site, en dienen per automatische incasso betaald te worden.
5.2 De bronzen, zilveren en gouden bijlescouponnen zijn tot drie maanden na leverdatum geldig.
5.3 De blauwe bijlescouponnen zijn tot een week na leverdatum geldig.
5.4 Verlopen bijlescouponnen worden niet gerestitueerd.

Artikel 6 Hulpforum
6.1 Indien in bezit van een geldige bronzen, zilveren of gouden bijlescoupon heeft de leerling onbeperkt toegang tot het hulpforum gedurende de bijlesperiode.
6.2 Indien in bezit van een geldige blauwe bijlescoupon heeft de leerling onbeperkt toegang tot het hulpforum tot een week na leverdatum.
6.3 Bij enige downtime van het forum (d.w.z. dat het forum is tijdelijk niet beschikbaar) restitueren wij geen geld.
6.4 Helping Hand kan niet garanderen dat elke gestelde vraag beantwoord wordt, alhoewel er elke dag minstens een bijlesdocent online is.
6.5 Alhoewel het Hulpforum 24 uur open is kunnen wij niet garanderen dat er 24 uur per dag bijlesdocenten online zullen zijn.

Artikel 7 Betaling
7.1 Het factuurbedrag zal, indien van toepassing, overgemaakt moeten worden. Voorafgaand wordt een specificatie gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is.
7.2 Op het factuurbedrag kan binnen een termijn van 5 dagen bezwaar worden gemaakt.
7.3 De factuur wordt verstuurd nadat wij de bestelling hebben ontvangen.
7.4 Pas na betaling verzenden wij de bijlescouponnen naar het e-mail adres dat bij ons bekend is.
7.5 Het te betalen bedrag dient binnen 5 werkdagen op ons rekeningnummer te zijn gestort.

Artikel 8 Verplichtingen van de leerling
8.1 Bij verhindering is de leerling verplicht zich per e-mail bij Helping Hand te melden.
8.2 Na afmelding moet de leerling zelf een nieuwe bijles inplannen en wordt de gebruikte couponcode bij Helping Hand gemarkeerd als ongebruikt.
8.3 Lessen die niet 24 uur van tevoren afgezegd zijn worden gezien als gegeven en kunnen niet gerestitueerd worden, tenzij daar gegronde redenen voor zijn.

Artikel 9 Overige bepalingen
9.1 Helping Hand geeft geen garantie op verbetering van de resultaten van een leerling, al zullen wij hier alles aan proberen te doen.
9.2 Helping Hand biedt u een docent op maat. In het geval dat een docent niet bevalt/niet beschikbaar is binnen een gewenste termijn, dan is Helping Hand verplicht om binnen 24 uur vervanging te hebben gezocht.